Satış koşulları

1. TANIMLAR

Bu Koşullarda;

“Toplama Bildirimi”, Şirketten Müşteriye, Ürünler’in reklamda belirtilen yerde toplanmaya hazır olduğuna dair yazılı bir bildirim anlamına gelir;

“Toplum” Global Metwire Enjeksiyonu S.L.

“Sözleşme” ürünlerin temini için Şirket ve Müşteri arasında yapılan sözleşmedir ve hangi ileri, ya da başka tespit belirtilen şartlar ve koşullara ve ilgili belgeler ya da bilgiler de dahil olmak bu Şartlara tabi ve edilir, Sözleşmenin sunulduğu teklifte veya Şirketin sipariş teyidinde;

“Müşteri”, Ürünler teklifini alan herhangi bir kişi, firma, kuruluş ya da şirket anlamına gelir;

“Ürünler” mallar üretilen veya anlaşılmıştır Sözleşme tabi olabilir genelde ferroalyaj kapsülleme ve hammadde her türlü alış ve satış dahil olmak üzere Şirket tarafından işlem gören;

Eril tüm referanslar da kadınsı içerir ve tekil çoğul içerir.

2. SÖZLEŞMENİN OLUŞTURULMASI

2.1 Bu Koşullar, Mal Sahibi Müşteriye tedarik edilmesi için Şirket ile Müşteri arasında bulunan tüm Sözleşmelere dahil edilmiştir.

2.2 Bu Koşullar, Şirket’in veya başka yerlerin literatüründe yer alan önceki koşulların yerini almıştır. Belirli koşullar Şirket ve Müşteri arasında yazılı olarak kabul edilmedikçe Müşteri tarafından bir siparişin atama, bu Şartların kabulü olarak kabul edilecektir. Tüm terimler ve bunların sırayla veya herhangi görüşmelerinde veya başka birini, anonim veya müşteri tarafından açıklanan öngörülen koşullar, dışlanır ve her durumda bu koşullar Müşteri şartlarına ve koşullarına üstünde tutulacaktır.

Şirket Sözleşmesi tatminkar kredi başvurularını aldı ve Şirket müşteri ya da bu resmen tanımayı yayınladı kadar 2.3 Şirket tarafından yapılan herhangi teklif yürürlüğe girer Şirket ve herhangi Anlaşma bağlayabilen bir teklif teşkil etmez Şirketin teklifleri ile ilgili olarak mutabakat sağlamak.

2.4 Şirket ücretlerin herhangi bir artış yansıtmak için bir teklif verilmesinden itibaren fiyatlarını değiştirmekte özgürdür, malzemeler, navlun, sigorta ve anormal çalışma saatleri maliyetinin fiyatlar. Şirket sipariş miktarına göre daha fazla veya daha az belli bir miktar dayanmaktadır Oda ve Fiyat DÖRTLÜ teklifi tahminini değiştirme hakkını saklı tutar.

3. ÜRETİCİ KATALOGLARI, VB.

Şirket tarafından sağlanan üreticileri, fiyat listeleri veya diğer belgelerin kataloglarında yer alan boyutlar, kapasiteleri, yeterlilik gelişimi, teknik özellikleri, çizimler ve diğer verilere ilişkin bilgileri sadece kaba rehber ve Şirket için bağlayıcı değildir.

4. Varyasyonlar

onlar Şirket ve Müşteri tarafından yazılı bir anlaşma sürece Şirket sözleşmesine herhangi bir varyasyon, feragat veya eklemeler bağlı olmayacaktır.

5. TESLİMAT

Sözleşme’de açıkça kabul edilmedikçe Şirket, Ürünleri ExWorks koşullarında teslim edecektir. Bu nedenle, Müşterinin teslimatı için Sözleşmede belirtilen yerde Ürünlerin teslimatını yapmak sorumluluğundadır. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kayıp veya türetilmiş sorumlu Müşteri veya teslimat sırasında onun ajanları tarafından herhangi bir ihlal hasar olmayacaktır.

6. GECİKME

Gecikmeler kaynaklanan Müşteri tarafından kaynaklanan, ancak geç ödeme, bunlarla sınırlı olmamak üzere iş veya belirsiz talimatların süspansiyon Şirket Sözleşmesi zaman makul bir uzantı eklemek için ve Şirket kapsayacak şekilde sözleşme bedelini değiştirme hakkına sahip olacaktır izin gecikme sonucunda ortaya çıkan ek masraflar.

7. ARZA ŞARTLARI

Bu sözleşmenin tarihinden sonra ferroalyaj ve / veya hammadde fiyatındaki% 5’ten fazla bir artış, masraflar bu artışı yansıtmak ve fiyatı bildirecektir ve ekledi geçerli olabilir, bildirim tarihinden itibaren. Ferroalyaj maliyetleri ve / veya hammadde ek bir ücret talep konusunda karar vermek üzere aylık bazda Şirket tarafından gözden geçirilecektir.

8. AMBALAJLAMA

Ürünler, şirketin iç pazarı veya ihracat pazarı için standart ambalajda ambalajlanacaktır. Şirketin standart ambalajının ötesinde herhangi bir başka ambalaj türü gerekmesi halinde, ekstra paketleme maliyeti fiyata eklenecektir. Ürünler göndermek için kullanılan tüm ambalajlar, Şirket tarafından yazılı olarak mutabık kalınmadıkça geri gönderilemez.

9. TAŞIMA

açıkça sözleşmede kararlaştırılmış olmadıkça, fiyatlar ulaşım veya sigorta içermez ve Şirket Ürünlerinin tüm siparişlerde nakliye ve sigorta kısmını tahsil etme hakkını saklı tutar.

10. ÖDEME

10.1 Ürünlerin fiyatı Sözleşme’de görünenler olacaktır. Fiyatlar I.V.A.’yi içermez. ve diğer vergi ve harçlar, Şirket tarafından faturaların yayımı tarihinde yüzdesi yürürlükte Sözleşme Bedelinin eklenecek.

10.2 Ödemeler, fatura teslim tarihinde Şirket tarafından ödenecektir.

10.3 Şirket tarafından çıkartılan bir faturanın ödenmesi için ödeme süresi ödeme bittikten 30 iş günü sonra olacaktır;

10.4 Şirket vadesi gelmiş ve ödeme tarihten önce ödenmemiş tüm tutarlar, her zaman Şirketin kıyısında günlük faiz kaynaklanan añadir5 puanlık faiz talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, ödeme gecikmesiyle ilgili olarak Şirket’in sahip olabileceği diğer haklara halel getirmeksizin icra edilebilir.

10.5 Müşteri, Sözleşme kapsamında Şirkete borçlu olan herhangi bir bedelini ödememişse, Müşteriye bunun sebeplerini belirten yazılı olarak 7 gün önceden bildirimde bulunulduktan sonra Şirket, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz. Şirket, ödenmemiş ödemeleri aldıktan sonra makul bir süre içinde Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir. Bu fıkrada öngörülen askıya alma süresinin, Ürünlerin gerçekleştirilmesi için kabul edilen herhangi bir tarihin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ve Şirket’in söz konusu askıya alma ile ilgili olarak Müşteriye herhangi bir sorumluluk yüklenmediği.

11. ÜRÜNLERİN MÜLKİYETİNİN İLETİMİ

11.1 Sözleşme kapsamındaki Ürünler için Şirketin tamamı ödeninceye kadar, Müşteri, Ürünlerin Şirketin depoziteri olarak mütevelliğine ve:

(i) Ürünlerin mülkiyeti Şirkete ait olmaya devam edecek ve Müşteri, Ürünleri, Şirketin malı olarak açıkça tanımlanacak şekilde depolamalıdır ve

(ii) Şirket, Ürünleri imha etme hakkını elinde tutar ve bu amaçla her zaman elinde bulundurabilir ve çalışanları veya acenteleri vasıtasıyla Müşteri veya herhangi bir alıcıya ait herhangi bir araziyi veya binayı Müşteriye Ürün Çıktıktan Sonra ve Müşteri ayrıca, herhangi bir Sözleşmede başka bir alıcıyla birlikte, bu alt bölümde öngörülen girme hakkını kapsayan Şirket lehine bir lisans da içermelidir; ve

(iii) Müşteri, Ürünlerin diğer mal veya ürünler içerisine herhangi bir şekilde dahil edilmesine izin veriyorsa veya katılmasına izin verirse, diğer ürünlerin hem kuruluş sürecinde hem de sonrasında hukuki ve ekonomik mülkiyeti derhal Şirkete verilmelidir; ve Müşteri, Şirketin mevduat mütevellisi olarak kendi kapasitesine sahip olacak; eğer Şirket talep ederse, Müşteri, bu maddenin (i) altbölümündeki depolama ile ilgili koşulları, asıl olarak sağlanan Ürünler gibi sanki diğer ürünleri gözlemlemelidir;

(iv) Taraflar, Ürünlerin diğer Mal veya Ürünler’e dahil edilmesinin, bu Koşulların hükümlerine uygun olarak, Şirketin mülkiyetini hiçbir şekilde ortadan kaldırmak niyetinde olmadığını ve

(v) Yukarıdaki paragraflara bakılmaksızın, Müşteri (Şirket, aksi belirtilmedikçe veya aşağıdaki madde 11.4’te belirtilen olaylarda) normal ticari faaliyetinde Ürünlerin ve

(vi) Müşteri, sonraki bir alıcıyla olan sözleşmesinde, Şirket’in bu maddenin 11.4’ündeki haklarını yansıtan maddeleri içermesi ve

(vii) Müşteri, Ürün’ün sonraki herhangi bir alıcıya, Müşterinin Ürünlerini Şirket’e tam olarak Ödemesi yapılıncaya ve

(Viii) Şirket adına müşteri fonları veya diğer herhangi bir kişinin uzak duracaktır sonraki herhangi Alıcının Müşteri tarafından alınan herhangi bir miktarda para ve Müşteri ölçüsünde bu tür fonların hesap için bir mutemet görevi olduğunu onların Borç ve bu sınıra kadar olan mallar, Şirketle olan ilişkisi karşılığında alınan bedeller ile Şirkete ödenecektir.

Yukarıdakilere rağmen, Ürünlerin riski, Madde 12 uyarınca Müşteriye devredilir.

11.2 Şirket tarafından bildirim alındığında veya aşağıdaki madde 11.4’te belirtilen durumlardan herhangi birinin olması halinde, Şirketin sahip olduğu tüm Ürünler derhal Şirket’e teslim edilmek zorundadır ve Şirket, çalışanlarının veya temsilcilerinin önceden haber vermeksizin, normal saatler boyunca Müşterinin veya müşterinin daha sonraki satın alan müşterilerinin tesislerinde veya mülkiyetinde bulunmalarına müsaade ederler.

11.3 Şirketin kanunla yetkili kılınabileceği herhangi bir hukuki işlemin yanı sıra Şirket, aşağıda 11.4 maddesinde belirtilen durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda, Müşteri’nin sahip olduğu tüm Ürünler üzerinde genel bir rehin alma hakkına sahip olacaktır. Şirket tarafından aynı veya başka bir sözleşme ile satılan ve Müşteriye teslim edilen diğer ürünlerin ödenmemiş fiyatı için Şirket.

11.4 Yukarıda belirtilen olaylar şöyledir:

(i) Müşteriye, Müşterinin varlıklarının bir kısmının veya bir kısmının bir yöneticisi veya müdürü tarafından atanacağına dair herhangi bir bildirim.

(ii) Müşteriyi Uzlaştırma talebinin gerçekleşeceğine ya da açıldığına ya da Müşterinin (yeniden yapılanma ya da birleşme amaçları dışında) çözüme kavuşturulmasına dair herhangi bir kararın kabul edildiğine ya da söz konusu karar alındı.

(iii) Müşterinin alacaklıları ile anlaşma niyetinde bulunduğu müşterinin kararı.

(iv) Müşteri, İspanyol İflas Kanununda tanımlanan borçlarını ödememektedir.

(v) Müşteri, işinin devamı için ayrılır veya tehdit eder.

12. RİSK

Ürünlerin riski, Toplama Bildirimi aldığından Müşteriye devredilir. Herhangi bir nedenden kaynaklanan kayıp ya da hasara karşı Toplama Bildiriminin alındığı tarihten itibaren toplam satın alma fiyatı için Ürünlerin sigortalanması Müşterinin sorumluluğundadır. Sigortanın doğrulanması, Ürünler, Müşteri tarafından tahsil edilmek üzere sunulmadan önce Müşteri tarafından Şirkete teslim edilecek.

13. KOLEKSİYON ANLAMI

13.1 Ürünler’in Şirketin tesislerinde müşterinin tahsiline hazır olduğu zaman, Sözleşme’de veya Sözleşmede belirtilen tarihte artı şirketten gerekli bilgileri almakta olan tarih olacaktır. , Müşteri tarafından sağlanan tamamlanmış planlar, malzemeler ve tasarımlar.

13.2 Tahsilat tarihi sözleşmenin vazgeçilmez bir parçası değildir ve şirket tarafından mümkün olan en iyi tahmin olarak verilmekte ve Şirket, tahsilat tarihine uymamakla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir, ancak bunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

14. TAŞIMACILIKTA İDDİALAR

14.1 Müşteri, Müşterinin veya Müşterinin veya Müşterinin çalışanı veya temsilcisi olan bir taşıyıcı tarafından belirlenen veya talep edilen bir taşıyıcı tarafından yapıldığında, Nakliye Ürünlerinin kayıp, hasar, tutarsızlık veya eksiklik nedeniyle Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Talepler Müşteri tarafından taşıyıcıya derhal yapılacaktır.

14.2 Müşteri, Ürünlerin alınmasından hemen sonra veya Ürünlerin kaybolmadığı hallerde gelmesi gereken gün sonrasında nakliye esnasında herhangi bir hasar veya iddia hakkında şirketi haberdar etmelidir.

15. KABUL PROSEDÜRÜ

Müşteri, Toplama veya teslimattan on gün içinde Müşteri’nin Ürünleri kabul etmediğini Şirkete yazılı olarak bildirmedikçe, Ürünler’in toplama veya teslimatta kabul edildiği kabul edilecektir.

16. BÜYÜKŞE MÜCADELE

Şirket, herhangi bir Sözleşme ihlalinden sorumlu değildir.
veya yükümlülüğünü yerine getirmenin geciktirilmesi, bu uyumsuzluğun
Sınırlamalar olmaksızın, makul kontrolü dışında kalan koşullar nedeniyle
hükümet, savaş veya ulusal acil durum, isyan, sivil karışıklık, yangın, patlama,
salgın, salgın, lokavt, grev veya diğer iş çatışmaları (ister olmasın)
Şirket çalışanlarıyla olan ilişkisi) veya bu durumu etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler
Taşıyıcıların veya malzeme tedarikinde imkânsızlığın veya gecikmenin
söz konusu etkinliğin bir süre kaldığı sürece uygun veya uygun
Müşteri, 60 günün ötesinde de devam etmişse, Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
Sözleşmeyi feshetme niyeti.

17. FESİH

Müşteri, Sözleşme’nin koşullarından herhangi birine uymazsa, bir koşul veya garanti olup olmadığı
açık veya zımni veya Madde 11.4’te listelenen olguların herhangi birinin meydana gelmesi durumunda
Şirket sözleşmeyi yazılı bildirimle derhal iptal edebilir. Böyle
Bu durumda Şirket, Sözleşmenin ve Müşterinin isteği üzerine yürütülmesine muaf tutulacak,
Sözleşme ile bağlantılı olan tüm gider ve masrafları Şirketle birlikte,
Sözleşme kapsamında Şirket’e borçlar veya kazançlar ve borçlar.

18. GARANTİLER VE SORUMLULUK

18.1 Hiçbir taraf ölüm veya hasar sorumluluğunu hariç tutamaz veya sınırlamaz
ihmalden doğan, yasal hüküm uyarınca
taraflar sorumluluklarını sınırlandırabilir veya sınırlayabilir.

18.2 Şirket, Müşteri tarafından sağlanan Ürünlerin
Sözleşme tatmin edici nitelikte ve verilen amaçlar için makul derecede uygun olmalıdır.
Müşteri veya Sözleşme tarafından sipariş anında Şirket’i yazılı olarak bilme.

18.3 Yukarıdaki Madde 18.2’ye tabi olarak;

(i) tüzük ya da kanun tarafından ima edilen tüm garantiler, koşullar ya da diğer şartlar
yasaların izin verdiği azami ölçüde hariç tutulan;

(ii) hiçbir durumda, Müşteri, Sözleşme Makamı veya
tesadüfi veya özel kayıp veya hasarlar için,
dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kazanç kayıplarını,
herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek olası veya mali kayıplar
Sözleşme ile ilişki;

(iii) Şirketin sorumluluğu, tahsilatın yapıldığı tarihten itibaren 14 gün süre ile sınırlandırılacaktır.
Ürünlerin Müşteriye teslim edilmesi;

(iv) Şirket 18.2 maddesinde belirtildiği gibi suçlu bulunursa, sorumluluk
Şirketin yalnızca arızalı bölümünün veya parçalarının değiştirilmesi ile sınırlandırılacağı ve
arızalı parçaların değiştirilmesiyle ilgili işçilik masrafları;

(v) Kusurlu Ürünler için yapılan herhangi bir talep, yalnızca talep yapıldığında geçerli olacaktır.
Şirkete gönderilen yazılı veya sözlü tebligatları teslim ettikten sonraki 14 gün içerisinde
Ürünleri Müşteriye Ekleyin.

(vi) Şirket, aşağıdakilerden oluşan bir adaptasyon veya düzeltmeden kaynaklanan zararı veya aşınmayı kapsamaz:
Anormal veya Ürünlerin öngörülemeyen bir şekilde kullanılması veya
Madde 19.1’de belirtilen talimatlara uyulmaması.

19. TEHLİKE UYARILARININ SORUMLULUĞU

19.1 Müşteri, kullanım, depolama veya kullanma ile ilgili tehlikeler olabileceğini kabul eder.
Sözleşmeye uygun olarak satılan Ürünlerin taşınması. Toplum
depolama, taşıma ve kullanma ile ilgili talimatlar sağlayacaktır.
yürürlükteki kanunlar uyarınca.

19.2 Müşteri, kullanım, saklama ve kullanma ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir.
ürünlerin tamamı için gerekli olan herhangi bir uyarı gerçekleştirilmesinin yanı sıra
çalışanlar, bağımsız yükleniciler ve Müşteriden sonraki risklerle ilgili olarak
Kişisel ve Ürünle ilişkili materyal.

20. GENEL

20.1 Müşteri, Şirketin yazılı izni olmaksızın,
Sözleşme veya herhangi bir bölümünün hak ve yükümlülüklerini iletmek.

20.2 Bu koşulların herhangi bir maddesi herhangi bir mahkeme, mahkeme veya
yetkili yargı yetkisine sahip olan idari organ, tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya
bu yasadışılık, geçersizlik veya uygulanmazlık derecesine kadar uygulanamaz ise,
ve Sözleşmenin geri kalan maddeleri bu Kuralların yürürlükte kalmaya devam edecektir.

20.3 Sözleşme, üçüncü şahıslara ya da
Sözleşme (Üçüncü Kişilerin Hakları) veya başka herhangi bir nedenle
Sözleşmenin herhangi bir maddesine uymak.

20.4. Herhangi bir tarafın, Taraflardan herhangi birinin
Sözleşmenin hükümleri, bu tarafın sözleşme yapma hakkından feragat olarak addedilmeyecektir.
Daha sonra bu tür hükümlere uymak.

20.5 Bu şartlar ve bir şartla ilgili özel şartlar arasında anlaşmazlık olması durumunda
belirlenen işlem, ikincisi hakim olacaktır.

21. ÇATIŞMA KARARI

21.1 Sözleşmeye İspanya kanunları uygulanacaktır.

21.2 Bu Sözleşme İngilizce ve İspanyolca olarak yazılmıştır, ancak İngilizce sürüm olarak kullanılacaktır.
Yapılabilecek herhangi bir çeviri üzerinde hakim olacaktır.